1.436 phần quà đến với người lao động tỉnh Sóc Trăng trong buổi Tết Sum vầy

Trên 1.400 phần quà đến với công nhân Sóc Trăng nhân Tết sum vầy (ảnh Nhật Hồ)
Trên 1.400 phần quà đến với công nhân Sóc Trăng nhân Tết sum vầy (ảnh Nhật Hồ)
Trên 1.400 phần quà đến với công nhân Sóc Trăng nhân Tết sum vầy (ảnh Nhật Hồ)
Lên top