141 bệnh viện, đơn vị y tế tham gia “Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao"

Công đoàn các bộ phận cơ sở Y tế hưởng ứng trong lễ phát động. Ảnh: T.N.D
Công đoàn các bộ phận cơ sở Y tế hưởng ứng trong lễ phát động. Ảnh: T.N.D
Công đoàn các bộ phận cơ sở Y tế hưởng ứng trong lễ phát động. Ảnh: T.N.D
Lên top