công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao mxp:

14.000 người lao động cài đặt Bluezone

Người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP hưởng ứng việc cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP
Người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP hưởng ứng việc cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP
Người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP hưởng ứng việc cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP
Lên top