1.361 công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Lắng nghe - thấu hiểu- chia sẻ”

Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo khoảng cách tại nhà ăn ca của CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo khoảng cách tại nhà ăn ca của CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo khoảng cách tại nhà ăn ca của CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Lên top