Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam:

1.300 tỉ đồng tiền làm lợi và bài học lấy người lao động làm trọng tâm

Các Tổ trưởng Công đoàn tiêu biểu của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhận bằng khen tại lễ tuyên dương. Ảnh: P.V
Các Tổ trưởng Công đoàn tiêu biểu của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhận bằng khen tại lễ tuyên dương. Ảnh: P.V
Các Tổ trưởng Công đoàn tiêu biểu của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhận bằng khen tại lễ tuyên dương. Ảnh: P.V
Lên top