1.300 CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải Hà Nội xét nghiệm phát hiện ung thư

CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh:CĐ GTVTHN
CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh:CĐ GTVTHN
CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh:CĐ GTVTHN
Lên top