1.300 CN nguy cơ mất việc: "Cố gắng đảm bảo quyền lợi tốt nhất"

Ông Huỳnh Văn Tuấn (phải ảnh) trao đổi với chủ DN tại nhà xưởng và lắng nghe ý kiến CN - Ảnh: L.T
Ông Huỳnh Văn Tuấn (phải ảnh) trao đổi với chủ DN tại nhà xưởng và lắng nghe ý kiến CN - Ảnh: L.T
Ông Huỳnh Văn Tuấn (phải ảnh) trao đổi với chủ DN tại nhà xưởng và lắng nghe ý kiến CN - Ảnh: L.T
Lên top