Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

130 cán bộ công đoàn được tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá và Hiệp định TPP