12.500 “Túi An sinh Công đoàn” đến tay người lao động

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Quốc tế TONSUN. Ảnh: Trí Dũng
Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Quốc tế TONSUN. Ảnh: Trí Dũng
Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Quốc tế TONSUN. Ảnh: Trí Dũng
Lên top