1.200 công nhân Dệt May Hà Nội được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Công nhân Dệt May Hà Nội được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: CĐN
Công nhân Dệt May Hà Nội được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: CĐN
Công nhân Dệt May Hà Nội được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: CĐN
Lên top