12 nhóm chức vụ, chức danh được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Đề xuất lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Ảnh minh hoạ. Ảnh Hải Nguyễn
Đề xuất lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Ảnh minh hoạ. Ảnh Hải Nguyễn
Đề xuất lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Ảnh minh hoạ. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top