BHXH VIỆT NAM:

12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2019

Bộ phận một cửa thuộc BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội) hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Bộ phận một cửa thuộc BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội) hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Bộ phận một cửa thuộc BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội) hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Lên top