115 phần quà đến với các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19

Tặng 115 phần quà cho các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh.
Tặng 115 phần quà cho các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh.
Tặng 115 phần quà cho các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh.
Lên top