1.144 vận động viên tham gia Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thu hút hơn 1.100 vận động viên tham gia. Ảnh ĐL
Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thu hút hơn 1.100 vận động viên tham gia. Ảnh ĐL
Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thu hút hơn 1.100 vận động viên tham gia. Ảnh ĐL
Lên top