111 gia đình CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội được biểu dương

Tuyên dương gia đình cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020 của ngành Y tế Hà Nội. Ảnh: CĐYT
Tuyên dương gia đình cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020 của ngành Y tế Hà Nội. Ảnh: CĐYT
Tuyên dương gia đình cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020 của ngành Y tế Hà Nội. Ảnh: CĐYT
Lên top