11.000 đoàn viên Công đoàn sẽ được cấp thẻ ưu đãi

Đoàn viên CĐ có "Thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ" sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của 13 DN trên địa bàn quận Long Biên.
Đoàn viên CĐ có "Thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ" sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của 13 DN trên địa bàn quận Long Biên.
Đoàn viên CĐ có "Thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ" sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của 13 DN trên địa bàn quận Long Biên.
Lên top