11 Công đoàn ngành trung ương trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà
 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Lê Tâm
Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Lê Tâm
Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Lê Tâm
Lên top