108 NLĐ kêu cứu vì bị doanh nghiệp cho thôi việc

Người lao động tập trung tại trụ sở chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Ban chấp hành Công đoàn của Cty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Ảnh: NVCC
Người lao động tập trung tại trụ sở chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Ban chấp hành Công đoàn của Cty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Ảnh: NVCC
Người lao động tập trung tại trụ sở chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Ban chấp hành Công đoàn của Cty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Ảnh: NVCC
Lên top