106 tác phẩm tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ TP.Hải Phòng lần thứ 2

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban tổ chức, hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban tổ chức, hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban tổ chức, hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh MD
Lên top