105 công nhân dệt - may Hà Nội nhận hỗ trợ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân ngành Dệt - may Hà Nội. Ảnh: CĐ DM
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân ngành Dệt - may Hà Nội. Ảnh: CĐ DM
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân ngành Dệt - may Hà Nội. Ảnh: CĐ DM
Lên top