Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

102 đôi giày NIKE tới học sinh nghèo Thừa Thiên – Huế