100.000 suất quà của công đoàn đến với công nhân

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam hỗ trợ thực phẩm cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam hỗ trợ thực phẩm cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam hỗ trợ thực phẩm cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top