100.000 suất ăn 0 đồng cho đoàn viên, người lao động

Kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ TP. Huế và Công ty TNHH Grab Việt Nam. Ảnh: LĐ.
Kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ TP. Huế và Công ty TNHH Grab Việt Nam. Ảnh: LĐ.
Kí kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa LĐLĐ TP. Huế và Công ty TNHH Grab Việt Nam. Ảnh: LĐ.
Lên top