10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Cán bộ LĐLĐ Quận Gò Vấp và nhóm thiện nguyện chuẩn bị các hộp cháo để đi trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động ở khu bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Gò Vấp và nhóm thiện nguyện chuẩn bị các hộp cháo để đi trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động ở khu bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Gò Vấp và nhóm thiện nguyện chuẩn bị các hộp cháo để đi trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động ở khu bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top