10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ hài từ trái qua) trao biển tượng trưng 10.000 phần cho tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ hài từ trái qua) trao biển tượng trưng 10.000 phần cho tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ hài từ trái qua) trao biển tượng trưng 10.000 phần cho tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top