1.000 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động quận Ba Đình

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải ảnh) trao đổi về việc chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh với ông Wong Fai Man (bên trái ảnh) - Tổng giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải ảnh) trao đổi về việc chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh với ông Wong Fai Man (bên trái ảnh) - Tổng giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải ảnh) trao đổi về việc chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh với ông Wong Fai Man (bên trái ảnh) - Tổng giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top