1.000 đoàn viên vui “Tết Sum vầy 2019”

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: S.T
Lên top