1.000 công nhân được hỗ trợ, đảm bảo sản xuất “3 tại chỗ”

Công nhân Công ty HVS nhận nước yến bổ sung thêm cho bữa ăn “3 tại chỗ” từ công đoàn công ty. Ảnh: Ngân Hà
Công nhân Công ty HVS nhận nước yến bổ sung thêm cho bữa ăn “3 tại chỗ” từ công đoàn công ty. Ảnh: Ngân Hà
Công nhân Công ty HVS nhận nước yến bổ sung thêm cho bữa ăn “3 tại chỗ” từ công đoàn công ty. Ảnh: Ngân Hà
Lên top