1.000 công nhân Cty TNHH May mặc One woo ngừng việc tập thể: Bức xúc chính đáng