100% trường ngoài công lập ở Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể

Bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng khen thưởng cá tập thể, cá nhân. Ảnh MD
Bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng khen thưởng cá tập thể, cá nhân. Ảnh MD
Bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng khen thưởng cá tập thể, cá nhân. Ảnh MD
Lên top