Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

100 triệu đồng hỗ trợ tu sửa khu nội trú của Trường THCS Kỳ Tây