100 suất quà đến với CNLĐ thiếu việc làm, không có thưởng ngày cận tết

Ông Lê Xuân Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa trao phần quà hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn không có thưởng tết do DN thiệt hại nặng trong bão 12. Ảnh: P.L
Ông Lê Xuân Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa trao phần quà hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn không có thưởng tết do DN thiệt hại nặng trong bão 12. Ảnh: P.L
Ông Lê Xuân Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa trao phần quà hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn không có thưởng tết do DN thiệt hại nặng trong bão 12. Ảnh: P.L
Lên top