“100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

Công nhân làm việc trong ngành chế biến gỗ tại thị xã Thuận An, Bình Dương - Ảnh: Đình Trọng
Công nhân làm việc trong ngành chế biến gỗ tại thị xã Thuận An, Bình Dương - Ảnh: Đình Trọng
Công nhân làm việc trong ngành chế biến gỗ tại thị xã Thuận An, Bình Dương - Ảnh: Đình Trọng
Lên top