Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An:

100% học sinh, sinh viên có việc làm sau khi ra trường

Thầy Nguyễn Cảnh Thịnh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: QĐ
Thầy Nguyễn Cảnh Thịnh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: QĐ
Thầy Nguyễn Cảnh Thịnh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: QĐ
Lên top