LĐLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương):

100% doanh nghiệp có thưởng Tết cho người lao động

101 suất quà được trao tặng CNVCLĐ tại chương trình Tết Sum vầy của Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách (Hải Dương). Ảnh: Diệu Thúy
101 suất quà được trao tặng CNVCLĐ tại chương trình Tết Sum vầy của Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách (Hải Dương). Ảnh: Diệu Thúy
101 suất quà được trao tặng CNVCLĐ tại chương trình Tết Sum vầy của Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách (Hải Dương). Ảnh: Diệu Thúy
Lên top