100 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

CNVCLĐ Quận 8 hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 8 hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 8 hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Long
Lên top