Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

100% công nhân viên chức lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top