100% công nhân PouYuen trở lại sản xuất bình thường

Công nhân Cty PouYuen đã trở lại làm việc - Ảnh: L.T
Công nhân Cty PouYuen đã trở lại làm việc - Ảnh: L.T
Công nhân Cty PouYuen đã trở lại làm việc - Ảnh: L.T