100 công nhân lao động bị tai nạn lao động được trợ cấp

Nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động 2020,   Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho CNLĐ Hà Nội bị tai nạn lao động. Ảnh: Củng Lợi
Nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động 2020, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho CNLĐ Hà Nội bị tai nạn lao động. Ảnh: Củng Lợi
Nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động 2020, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho CNLĐ Hà Nội bị tai nạn lao động. Ảnh: Củng Lợi
Lên top