100% công đoàn cấp trên cơ sở triển khai phòng chống virus Corona

Đoàn viên, người lao động CĐCS Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thực hiện đeo khểu trang và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh.  Ảnh: Mạnh Hùng
Đoàn viên, người lao động CĐCS Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thực hiện đeo khểu trang và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Mạnh Hùng
Đoàn viên, người lao động CĐCS Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thực hiện đeo khểu trang và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top