100% CĐCS của CĐ Dệt may Hà Nội có Ban chỉ đạo phòng chống dịch

Công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp của ngành Dệt may Hà Nội được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo. Ảnh: CĐN
Công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp của ngành Dệt may Hà Nội được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo. Ảnh: CĐN
Công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp của ngành Dệt may Hà Nội được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo. Ảnh: CĐN
Lên top