100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng

LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh vượt khó, học giỏi. Ảnh: LĐH
LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh vượt khó, học giỏi. Ảnh: LĐH
LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh vượt khó, học giỏi. Ảnh: LĐH
Lên top