CÔNG ĐOÀN CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN:

10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên Luyện Phương Nam trao quà hỗ trợ CNLĐ đang làm việc tại KCN trong tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BM
Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên Luyện Phương Nam trao quà hỗ trợ CNLĐ đang làm việc tại KCN trong tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BM
Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên Luyện Phương Nam trao quà hỗ trợ CNLĐ đang làm việc tại KCN trong tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BM
Lên top