10 doanh nghiệp tại TPHCM trốn, chậm đóng BHXH: Đề nghị công an xử lý

DN chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN là xâm phạm quyền lợi của NLĐ.Ảnh: L.T
DN chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN là xâm phạm quyền lợi của NLĐ.Ảnh: L.T
DN chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN là xâm phạm quyền lợi của NLĐ.Ảnh: L.T
Lên top