10 công nhân, kỹ sư vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy - UBND TP, LĐLĐ TP HCM cùng các cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy - UBND TP, LĐLĐ TP HCM cùng các cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy - UBND TP, LĐLĐ TP HCM cùng các cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019
Lên top