10 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần X

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top