1 giáo viên thắng kiện sau 14 năm bị sa thải trái quy định

Trải qua 15 năm, ông Lê Cao Tánh chính thức được xác định đã bị nhà trường sa thải trái pháp luật. Ảnh: Thu Cúc
Trải qua 15 năm, ông Lê Cao Tánh chính thức được xác định đã bị nhà trường sa thải trái pháp luật. Ảnh: Thu Cúc
Trải qua 15 năm, ông Lê Cao Tánh chính thức được xác định đã bị nhà trường sa thải trái pháp luật. Ảnh: Thu Cúc
Lên top