Tặng 10 máy trợ thở cho hai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Lên top