Từ sông ra bể

Bà nội tôi bảo, con gái lấy chồng xa coi như mất. Ảnh minh họa, nguồn: iBlog.
Bà nội tôi bảo, con gái lấy chồng xa coi như mất. Ảnh minh họa, nguồn: iBlog.
Bà nội tôi bảo, con gái lấy chồng xa coi như mất. Ảnh minh họa, nguồn: iBlog.
Lên top