Tình già

Ảnh minh họa, nguồn: Blogger.
Ảnh minh họa, nguồn: Blogger.