Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tình già

Ảnh minh họa, nguồn: Blogger.
Ảnh minh họa, nguồn: Blogger.